Tuesday, January 27, 2009

Omstreden imam Khalid Yasin wordt bijgehouden in Nederland

Omstreden imam Khalid Yasin is toegestaan om een aantal toespraken in Nederland, maar zal worden vervolgd indien hij aanzet tot haat. Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin zei dat parlementsleden Yasin kan niet worden geweigerd, tenzij hij heeft bewezen een gevaar voor de nationale veiligheid of openbare orde. Yasin, een convert to Islam, werd geboren in de Verenigde Staten. Hij is gekend voor dergelijke controversiële verklaringen waaronder die aids werd uitgevonden in het Westen en opzettelijk geïnjecteerd in Afrikanen, en zegt dat moslims niet met niet-moslim vrienden.

No comments: